+32 475 97 82 06 DE

Voegen


Voegen

Zoals bekend is geen voeg de beste voeg. Toch worden eigenaren en gebruikers van industriële vloeren zowel nu als in de nabije toekomst geconfronteerd met de toegepaste bouwmethoden.

Als gevolg van gebrekkige planning of uitvoering is het vaak noodzakelijk om voegen te integreren; de eigenschappen van beton als bouwmateriaal zijn slechts beperkt te beïnvloeden. Dit leidt ertoe dat platen krimpen, waardoor voegen breder worden, terwijl door het verschillend drogen van de dwarsdoorsnede de plaatranden opbollen.

Dit betekent niet alleen onvoorziene belasting van de wielen en het steeds complexere interne systeem van transportwerktuigen, maar ook van de vloer op zich. De gevolgen zijn genoegzaam bekend en leiden vaak genoeg tot beelden als deze:

Pogingen om de voeg te repareren door welk materiaal dan ook te verwerken mislukken regelmatig - zoals hier - zolang de platen onder belasting verticaal ten opzichte van elkaar kunnen bewegen en overbrenging van de dwarskracht niet mogelijk is.

Wij bieden een voor Europa nieuwe manier om verticale plaatbewegingen te elimineren, de overbrenging van de dwarskracht tot stand te brengen en daarmee het noodzakelijke fundament te leggen voor verdere werkzaamheden. Denk hierbij aan het herprofileren en herstellen van voegranden.

De toepassing is eenvoudig, maar zeer effectief:

1. Gat boren
2. Stabilisator
3. Stabilisator spreiden

Door de wanden van het boorgat onder spanning te zetten met een gedefinieerd aantrekmoment worden de platen permanent tegen elkaar gespannen. Nu pas is het mogelijk om cosmetische herprofileringen van het oppervlak uit te voeren. Op deze manier is veilig gesteld dat met alle mogelijke transportwerktuigen over de voegen heen gereden kan worden, veilig voor mens en materieel.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd terwijl alle andere activiteiten normaal doorgaan. Na het aantrekken van de spreidcilinder is het mogelijk om over de voegen heen te rijden.

1. Snel
2. Schoon
3. Veilig
4. Voegen stabiliseren


BS Bodensysteme Deutschland GmbH
BS Bodensysteme Deutschland GmbH
http://bs-bodensysteme.de/


Offerte aanvragen

Had u graag meer informatie omtrent onze werking, prijzen of beschikbaarheid?
Of wenst u een gratis prijsofferte voor betonrenovaties bij u thuis of op kantoor? Of wilt u een afspraak ter plaatse?

Contacteer Bazzalt bv, uw specialist in betonrenovaties:

Swen Creemers
info(at)beton-renovaties.be
+32 475 97 82 06

Vraag offerte aan